Caracter Propi. El Nostre Estil Educatiu

Carmelitas Missioneres Teresianes


Libro electrónico Caracter Propi. El Nostre Estil Educatiu disponible en en nuestro sitio web con formato PdF, ePub, audiolibro y revista. Cree una CUENTA GRATUITA para leer o descargard Caracter Propi. El Nostre Estil Educatiu GRATIS!

LINGUA España
AUTOR Carmelitas Missioneres Teresianes
ISBN none
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 10,62 MB


Page précédente: La Espana Del Siglo Xix(dos Tomos)
Page suivante: Boletin De La Academia Puertorriquena De La Lengua Espanola. Xiv2. 1986

El caràcter propi és el document on definim la nostra identitat, el nostre estil educatiu. És comú a tots els centres La Salle i es fonamenta en els valors propis de l’humanisme cristià. estil educatiu El Centre seguint els eixos de la pedagogia salesiana, promou una relació educativa personal en la formació humana i cristiana dels alumnes. L’estil educatiu es caracteritza per posar la persona en el centre del projecte, fomentant la creació de la Comunitat Educativa i posant especial èmfasi en l’educació en valors. CARÀCTER PROPI: EL NOSTRE ESTIL EDUCATIU Les nostres escoles són centres de l'Església, per la qual cosa el seu Caràcter Propi està elaborat segons una visió cristiana de l'home i del món, atenent a les característiques que Sant Josep de Calasanç va donar als seus col·legis i. El nostre estil educatiu neix del carisma d'Anna Maria Janer i Anglarill, fundadora de la Congregació, donant una resposta en el camp de l'educació. Ella mateixa ho posà en pràctica, i es ve configurant en els nostres centres fa més de anys. definir el seu Caràcter Propi, per tant, donat el pluralisme de la nostra societat, es fa necessari que les persones i les institucions manifestin clarament els trets de la seva identitat. D’acord amb això, els nostres centres presenten el model educatiu que ofereixen. Presentem el nostre Caràcter Propi, adaptat a la normativa pedagògicaque inspira el sistema educatiu vigent: 1 Promovem una escola oberta a tots, sense disitinció de races, creences o classes socials. 2 Atenem a la diversitat, i ens adeqüem a les necessitats dels alumnes. CARÀCTER PROPI D’UN CENTRE EDUCATIU GABRIELISTA 7 Compten amb un equip de professors i col·laboradors que es comprometen a donar una educació coherent i de qualitat a tots els alumnes, segons l’estil gabrielista. S’insereixen en la realitat sòcio-cultural on es troben ubicats, d’acord amb la trajectòria històrica de la família gabrielista. Estil educatiu Educació en valors L’estil educatiu de La Salle Maó està inspirat en el talante cristià de tota l’acció educativa que desenvolupem i que queda recollit en el document macro “Caràcter Propi dels Centres La Salle”, el qual ho concretem i ho concretitzam a dins del nostre Projecte Educatiu. El nostre compromís promou un estil educatiu-evangelitzador propi, catòlic, social i innovador, que té les seves arrels en una concepció cristiana de la vida i de la persona, destinada a viure en llibertat ia ser respectada en la seva dignitat i drets fonamentals: la dimensió personal, social i religiosa, la participació activa i amb la proposta de valors evangèlics. Saludos! En busca de un libro, Carácter Propi. El Nostre Estil Educatiu? Excelente elección. Se parece a un libro, Carácter Propi. El Nostre Estil Educatiu está en nuestra página web. Fue escrito por Carmelitas Missioneres Teresianes. Disfrutar de la lectura con el sitio happycitiessummit.org CARÀCTER PROPI "L’existència de múltiples concepcions de l’home i de la vida provoca diversitat de propostes educatives." "Dins del respecte a les lleis que regulen els drets i la llibertat en aquesta matèria, els Centres Educatius Maristes presentem l’estil educatiu que volem oferir sentem l’estil educatiu .

LIBROS RELACIONADOS